JegharvirkeligbrugforhjælpDubedesvenligstståubetingettilrådighedoghjælpemigogmineudfordringermellem kl1005og1007d240619SagenerakutIdettetidsrumharjegikkeplanlagtnogetvigtigtAlternativtkanjegmåskeomtreugefindefleretidslommertiatmodtagedenhjælpjegharkravpåogbederom
AllerbedstvilledetværehvisdubaremedettrylleslagfjernedeproblemerneDeproblemersomikkeermineProblemeralleandreskaberForandringkrævermodogerdumodignoktilattrylle

Slapaf